Τα πεδία με το σήμα (*) απαιτούνται.
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 


 

KYROS AUTO SERVICE LTD

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Μπέλλαπαϊς 10-12, Βιομ. Περιοχή Σοπάζ, Καιμακλί
1041 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Κ. 29718, 1722 Λευκώσια
Τηλ. +357 22433915, Φαξ: +357 22348432
Emails: kyros.ltd@cytanet.cοm.cy
            info@kyrosauto.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Πάφου 4 Α&Β, Άγιος Ιωάννης,
Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25561800, +357 25561806
Φαξ: +357 25561806
Emails: kyros.ltd@cytanet.com.cy
            info@kyrosauto.com